Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân 06 tháng cuối năm 2023 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 29/06/2023

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 /6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, ngày 23/6/2023 Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 706/TB-TTr về việc thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2023. Thông báo đã được niêm yết tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

                                  

 

(Có Thông báo số 706/TB-TTr ngày 23/6/2023 kèm theo)

Thanh tra tỉnh thông báo để các tổ chức, công dân được biết./.    

Hoàng Đình Hữu

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.086.357
Truy cập hiện tại 870 khách