Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2024 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 29/12/2023

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 /6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, ngày 25/12/2023 Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 1617/TB-TTr về việc thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2024. Thông báo đã được niêm yết tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

  

(Có Thông báo số 1617/TB-TTr ngày 25/12/2023 kèm theo)

Thanh tra tỉnh thông báo để các tổ chức, công dân được biết./.      

Hoàng Đình Hữu                              

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 486 khách