Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả xử lý đơn của Bà Lê Thị Diệu Hương, trú tại 05/13 An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế
Ngày cập nhật 31/01/2024

Ngày 22/01/2024, Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 16/01/2024 của Bà Lê Thị Diệu Hương, trú tại: 05/13 An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế có nội dung:

 

- Đề nghị xem xét, giải quyết khiếu nại của Bà về quyết định số 12156/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Huế liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu.

- Kiến nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất khi thực hiện thu hồi đất Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu.

Sau khi xem xét nội dung đơn thì đơn của Bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, căn cứ căn cứ Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, thì đơn của Bà thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND thành phố Huế.

Vì vậy, đề nghị Bà gửi đơn đến UBND thành phố Huế để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật

Thanh tra tỉnh thông báo để Bà được biết./.

Hoàng Đinh Hữu

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.090.452
Truy cập hiện tại 633 khách