Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 11/01/2019

Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Thanh tra tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần;
- Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh (Có lịch cụ thể kèm theo).
Thời gian: Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00
 Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30
Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân của Thanh tra tỉnh: 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế.
Văn phòng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm bố trí Lịch tiếp công dân vào chương trình công tác hàng tuần của Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra  để thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được thì phải có thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp.
Thanh tra tỉnh thông báo để các tổ chức, công dân được biết./.
Thanh tra tỉnh
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 792 khách