Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THÁNG 5 NĂM 2019 TẠI THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 06/06/2019

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, vì vậy tại Thanh tra tỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Qua tiếp công dân đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải thích, hướng dẫn cho công dân về chế dộ, chính sách, giảm đáng kể số lượng đơn thư gửi vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 -  Về tiếp công dân
Thực hiện Thông báo số 09/TB-TTr ngày 03/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã bố trí  công chức  tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần và lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 vào ngày 30/5/2019, tuy nhiên trong ngày 30/5/2019 không có công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.
-  Về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh
Trong tháng 5 năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 05 đơn do công dân gửi đến qua đường bưu điện. Trong đó: 02 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 01 đơn kiến nghị, phản ánh, cụ thể: 
Nội dung đơn khiếu nại: Khiếu nại hành vi hành chính của UBND cấp huyện trong việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân và khiếu nại việc bố trí tái định cư  khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị mới An Vân Dương.
Nội dung đơn tố cáo: Tố cáo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; mối quan hệ công tác với địa phương, đơn vị cấp dưới và lối sống, đạo đức, quan hệ nơi cư trú của công chức và tố cáo hành vi của công chức trong việc quản lý đầu tư xây dựng và nghiệm thu thanh quyết toán công trình XDCB làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị thi công.
  Nội dung đơn kiến nghị, phản ánh: Đề  nghị, xem xét thu hồi Giấy CNQSD đất đã cấp cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh đã xử lý lưu 05 đơn để theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Phan Văn Diễn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 3.904 khách