Tìm kiếm tin tức
Tiếp công dân, xử lý đơn thư
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2019 như sau:
Sáng ngày 09/01/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế).
Sáng ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế). Cùng tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh và đại diện các cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và UBND thành phố Huế.
Sáng ngày 07/11/2018, đồng chí: Hồ Văn Hải - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND thành phố Huế và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.
Thực hiện Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2018; sáng ngày 03/10/2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).
Chiều ngày 12/9/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế). Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động Thương binh & Xã hội; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế và lãnh đạo một số phòng, ban liên quan thuộc UBND thành phố Huế.
  THÔNG  BÁO Về việc bố trí lại buổi tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh THÔNG  BÁO Về việc bố trí lại buổi tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh
Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 6159/UBND-BTCD1 gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp công dân.
Sáng ngày 04/7/2018, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.        
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân,  ngày 21/6/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành thông báo  539/TB-TTr  về Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2018  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 34 khách