Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày cập nhật 19/06/2019
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp 713 lượt công dân với 641 người, tăng 66 lượt, tăng 04 người; trong đó, UBND tỉnh tiếp 97 lượt với 129 người; sở, ngành tiếp 159 lượt với 51 người; cấp huyện tiếp 457 lượt với 461 người; có 04 đoàn đông người với 58 người. Chủ yếu công dân đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, việc thu hồi đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy phép xây dựng nhà ở,... 
 
                        
 

 

Cũng trong thời gian trên, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp nhận 859 đơn, giảm 375 đơn so với cùng kỳ năm 2018. Đơn đủ điều kiện xử lý là 635 đơn, trong đó: khiếu nại 41 đơn, tố cáo 10 đơn và kiến nghị, phản ánh 584 đơn; Có 27 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và 14 đơn khiếu nại và 06 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền; Đơn không đủ điều kiện xử lý 224 đơn. Nội dung đơn, thư chủ yếu tập trung khiếu nại lĩnh vực đất đai, đòi lại đất, đòi lại nhà thuộc diện Nhà nước quản lý, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư và tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật; vi phạm trong quá trình thực thi công vụ, …
Sau khi xử lý, phân loại nội dung đơn và xác định thẩm quyền giải quyết  không có đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 27 đơn với 27 vụ việc, tăng 04 đơn so với cùng kỳ năm 2018, đến nay đã giải quyết 14 đơn, đạt tỷ lệ 51,9%, còn 13 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 04 đơn, giảm 06 đơn so với cùng kỳ năm 2018, đã giải quyết 02 vụ, đạt tỷ lệ 50%, còn 02 đơn đang trong thời hạn giải quyết.
Trong thời gian đến, tình hình khiếu kiện có khả năng tiếp tục phát sinh do triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh,... nên các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo, giải quyết để hạn chế đến mức thấp nhất tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn.
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, trong năm 2019, UBND các cấp, các Sở, ban ngành cần chú trọng đổi mới công tác công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân.
                                                                    Phan Văn Diễn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.630.615
Truy cập hiện tại 524 khách