Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày cập nhật 24/03/2020
Trong Quý I năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cấp, các ngành đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ 280 lượt với 196 người, trong đó, cấp tỉnh tiếp 33 lượt với 37 người, cấp huyện tiếp 157 lượt với 116 người; Sở, ngành tiếp 91 lượt với 43 người, không có đoàn đông người. Chủ yếu công dân đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, việc thu hồi đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy phép xây dựng nhà ở,... 
 
Cũng trong thời gian trên, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp nhận 470 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý là 338 đơn, trong đó: Khiếu nại 48 đơn, tố cáo 13 đơn và kiến nghị, phản ánh 277 đơn; Có 28 đơn khiếu nại và 06 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và 20 đơn khiếu nại và 06 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền; Đơn không đủ điều kiện xử lý 132 đơn. 
Nội dung đơn, thư chủ yếu tập trung khiếu nại lĩnh vực đất đai, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư và việc tổ chức thi hành bản án của Tòa án nhân dân các cấp;...
Sau khi xử lý, phân loại nội dung đơn và xác định thẩm quyền giải quyết, số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 28 đơn với 28 vụ việc, đến nay đã giải quyết 12 đơn, đạt tỷ lệ 42,86%, còn 16 đơn đang trong thời hạn giải quyết, trong đó có 02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đã giải quyết 01 đơn với 01 vụ việc, đạt tỷ lệ 50%. Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 06 đơn, đã giải quyết 01 vụ, đạt tỷ lệ 16,67%, còn 05 đơn đang trong thời hạn giải quyết.
Trong thời gian đến, tình hình khiếu kiện có khả năng tiếp tục phát sinh do triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh,... nên các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, chú trọng đổi mới công tác công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, để hạn chế đến mức thấp nhất tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn.
                                                              
 
 
Phan Văn Diễn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 885 khách