Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày cập nhật 26/03/2021

1. Tiếp công dân

Trong Quý I năm 2021, Lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp 201 lượt với 167 người; trong đó, UBND tỉnh tiếp 26 lượt với 39 người; Sở, ngành tiếp 71 lượt với 17 người; cấp huyện tiếp 104 lượt với 111 người; trong đó có 02 đoàn đông người với 22 người.

 

Nội dung tiếp công dân chủ yếu phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất; việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư; tranh chấp đất đai; cấp giấy phép xây dựng nhà ở,...

Qua công tác tiếp công dân, lãnh đạo UBND các cấp, các ngành đã tiếp nhận đơn, tiếp thu và ghi nhận những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân đến đúng cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền có văn bản trả lời hoặc chỉ đạo UBND các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định.

2. Tiếp nhận đơn thư

Trong kỳ, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp nhận 488 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý: 370 đơn (khiếu nại 71 đơn; tố cáo 09 đơn; kiến nghị, phản ánh 290 đơn); đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành là 28 đơn, trong đó: khiếu nại 25 đơn, tố cáo 03 đơn.

Nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư,....

3. Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền

Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 25 đơn (25 vụ việc); đã giải quyết 02 đơn, còn 23 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Trong đó, giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 01 đơn; giải quyết bằng quyết định hành chính 01 đơn.

4. Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền

Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 03 đơn (03 vụ việc). Đã giải quyết 02 đơn, đạt tỷ lệ 66,7%, còn 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết.

 

Nhìn chung, trong Quý I năm 2021 công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa theo kịp thực tế, thường xuyên thay đổi đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết khiếu nại; Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian đến, tình hình khiếu kiện có khả năng tiếp tục phát sinh liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm như: Giải tỏa các hộ còn tồn đọng bờ sông Hương - phường Phú Cát, di dời giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, dự án Khu du lịch - dịch vụ ở huyện Phú Lộc,... đặc biệt trong năm 2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nếu không tập trung chỉ đạo, giải quyết sẽ có chiều hướng khiếu kiện đông người, phức tạp. Do vậy, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai minh bạch trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm hạn chế những bức xúc của người dân dẫn đến khiếu nại, tố cáo góp phần thực hiện tốt các dự án, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

                                                                          Phan Văn Diễn

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 714 khách