Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp rà soát việc giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp
Ngày cập nhật 20/07/2017

Ngày 17/7, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, bộ, ngành bàn về công tác giải quyết KN, TC tại Hà Nội.

Báo cáo thống kê các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp của các địa phương và Báo cáo số 965/BCT ngày 10/6/2016 của Tổng cục II, Bộ Quốc phòng , toàn quốc có 463 vụ việc KN, TC đông người, phức tạp. Cụ thể, khu vực miền Bắc có 202 vụ việc, miền Trung – Tây Nguyên 188 vụ việc, miền Nam 73 vụ việc. Qua đó, TTCP đã đề xuất một số giải pháp thực hiện như: Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác giám sát việc giải quyết KN, TC tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực còn tồn tại nhiều KN, TC; tổ chức giám sát một số vụ việc nổi cộm, bức xúc được xã hội quan tâm. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành , địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. TTCP thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN, TC, chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Ủy ban các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước, kinh tế- xã hội; chỉ đạo các cơ quan  chức năng nắm chắc tình hình KN, TC trên địa bàn, có kế hoạch cụ thể, phương án đồng bộ để xử lý dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp. Thanh tra các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu, chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách vụ việc KN, TC đông người phức tạp trên địa bàn, tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra kinh tế - xã hội.
IMG_7802.JPG

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao các ý kiến về biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp. Đồng thời yêu cầu, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, các bộ, ngành, TƯ phối hợp với Ban tiếp công dân TƯ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, TTCP thành lập các đoàn công tác về địa phương để giải quyết các vụ việc cụ thể, ưu tiên các địa phương có vụ việc phức tạp. Đồng thời, đoàn công tác cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết; thành phần đoàn bao gồm TTCP, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng chính phủ và các địa phương. Giao vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp làm đầu mối tham mưu chỉ đạo thực hiện các kế hoạch cụ thể, tổng hợp báo cáo trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch mới, tập trung giải quyết các vụ việc KNTC, báo cáo hoàn thành trước ngày 25/7. Đồng thời, phối hợp với Vụ Pháp chế, TTCP và Văn phòng Chính phủ tham mưu xây dựng, sớm ban hành chỉ thị liên quan đến việc giải quyết các vụ KN,TC. Đề nghị các bộ tham mưu các giải pháp cụ thể thực hiện, đồng thời cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm tham gia đoàn công tác./.
                                    (Theo Hoàng Linh www.thanhtra.gov.vn)
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.090.452
Truy cập hiện tại 635 khách