Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚC VINH RÚT ĐƠN KHIẾU NẠI, CHỦ TỊCH UBND TỈNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT
Ngày cập nhật 13/09/2017
 
Thực hiện Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 688/QĐ-TTr ngày 15/8/2017 tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ông Văn Đức Hiệp, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Cửa hàng xăng dầu Phúc Vinh khiếu nại Quyết định 828/QĐ-SKHCN ngày 30/6/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu.
 
Ngày 23/8/2017, Tổ xác minh theo Quyết định 688/QĐ-TTr nêu trên đã tiến hành làm việc với người khiếu nại theo quy định. Kết quả làm việc: Ông Văn Đức Hiệp, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Cửa hàng xăng dầu Phúc Vinh đã tự nguyện xin rút khiếu nại.
Căn cứ Điều 19 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính”; Điều 12 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại”, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định đình chỉ vụ việc giải quyết khiếu nại theo quy định.
Ngày 05/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Văn Đức Hiệp, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Cửa hàng xăng dầu Phúc Vinh, có trụ sở tại: Thôn 3, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy./.
 
 
      NGUYỄN XUÂN ÁNH
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.630.615
Truy cập hiện tại 547 khách