Tìm kiếm tin tức
Tăng cường giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày cập nhật 15/11/2017

(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo tỉnh Nghệ An chú trọng, quan tâm. Do đó, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Để có được kết quả này, tỉnh Nghệ An luôn đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tỉnh yêu cầu Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Từ năm 2018, tỉnh Nghệ An quy định đối với những vụ việc tố cáo đã được các cấp, ngành giải quyết, đúng quy định của pháp luật, qua kiểm tra, soát xét không phát sinh thêm tình tiết mới thì ban hành văn bản thông báo chấm dứt việc giải quyết và đề nghị cơ quan, tổ chức không tiếp nhận, chuyển đơn.  

 

Tỉnh Nghệ An tăng cường giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An tăng cường giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng đất đai của công dân…   

Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh Nghệ An đã phát sinh 311 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, trong đó khiếu nại 201 vụ việc, tố cáo 110 vụ việc. Đến nay, các cấp, ngành đã giải quyết được 300/311 vụ việc, đạt 96,5%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 54 triệu đồng và 38.557m2 đất, trả lại cho công dân 379,6 triệu đồng; kỷ luật 12 cá nhân có sai phạm.  

Tại Nghệ An, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng lên so với cùng kỳ năm 2016 (tiếp dân tăng 17,1%, tiếp nhận đơn tăng 0,2%). Tuy nhiên, số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm 20,3%  so với cùng kỳ năm 2016.  

Cũng tại địa phương này, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo gặp nhiều khó khăn, trong đó một số quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn bất cập, chưa phù hợp, thiếu khả thi. Một số đơn vị cấp huyện chỉ chú trọng giải quyết hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm các vụ việc, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy, làm cho việc giải quyết kéo dài…/.    

(Theo Dương Thái www.thanhtravietnam.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 254 khách