Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống nhất rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp
Ngày cập nhật 11/03/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Công an rà soát, thống nhất các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ngày 08/03/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì làm việc với Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan để thống nhất các tiêu chí đánh giá vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp để làm cơ sở cho việc rà soát, lập danh sách báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi các tiêu chí cơ bản để đánh giá một vụ việc khiếu nại, tố cáo như thế nào thì được coi là phức tạp cần được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm. 

20180308_100646.jpg


Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và các đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã kết luận thống nhất các tiêu chí đánh giá vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; trên cơ sở  các tiêu chí này, Thanh tra Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách và thống nhất với các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết; đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Thanh tra tỉnh, thành phố chủ trì rà soát, lập danh sách trên cơ sở thống nhất với các ngành chức năng của địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và Thanh tra Chính phủ.

(www.thanhtra.gov.vn)

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 148 khách