Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở
Ngày cập nhật 18/10/2018

Ngày 11/10/2018, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 01-CTPH\MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LDLS (CTPH 01) ngày 11/11/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai thực hiện CTPH 01, các cơ quan liên quan ở Trung ương cũng như các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quy định của pháp luật về giải quyết KNTC cho cán bộ và nhân dân thông qua các buổi họp, sinh hoạt ở cộng dồng dân cư, các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, qua hệ thống thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu...

Hằng năm, Ban Thường trực UBTW MTTQVN và UB MTTQVN các tỉnh, thành phố đã chủ trì thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC tại các tỉnh, thành phố cũng như các huyện, thị ở địa phương. Qua hoạt động giám sát đã chỉ ra những hạn chế, bấp cập, kiến nghị, đề xuất về chính sách, pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC ở cơ sở; tổ chức các đoàn giám sát việc giải quyết một số vụ việc KNTC có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, đặc biệt là các vụ ở những “điểm nóng” liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, qua đó có văn bản đề xuất những nội dung kiến nghị cụ thể tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí được tổ chức thường xuyên với 758 lượt luật sư tư vấn cho 2869 lượt công dân tại Trụ sở tiếp dân Trung ương và hơn 60.000 lượt công dân ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và tổ hòa giải ở cơ sở đã phat huy hiệu quả trong việc phát hiện, ngăn ngừa tranh chấp khiếu kiện phát sinh từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc kéo dài, vượt cấp. Thông qua phối hợp, Chương trình đã thức đẩy đối thoại của người đúng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vụ phức tạp, đông người, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
IMG_7380.JPG
Tổng Thanh tra chính phủ Lê Minh Khái phát biểu
 
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, trong 5 năm thực hiện các chương trình phối hợp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan, việc chuyển đơn lòng vòng đã được hạn chế tới mức tối đa; việc phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với Liên đoàn Luật sư được thực hiện rất hiệu quả, hoạt động tổ chức luật sư tư vấn miễn phí tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương giúp cho công dân đã đảm bảo lợi ích về mặt pháp lý qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật cho công dân giúp cho người dân có sự tiếp nhận đúng đắn hơn về pháp luật; hoạt động giám sát đã có hiệu quả rất lớn đã giúp cho việc thực hiện tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo đạt hiệu quả cao hơn.
Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề xuất một số giải pháp như: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các địa phương với sự tham gia của nhiều cơ quan tiếp công dân tại trụ sở để có sự thống nhất tránh chồng chéo giữa các đơn vị để đạt hiệu quả cao hơn; thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại tố cáo nói riêng; tiếp tục duy trì hoạt đồng tư vấn pháp luật miễn phí của luật sư cho người dân đến khiếu nại, tố cáo và mở rộng trên cả nước,tiếp tục nghiên cứu đánh giá các quy định pháp luật của luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn trong đó cần nâng cao vị trí,vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình của Ban tiếp công dân Trung ương để tương xứng với nhiệm vụ.
IMG_6508.JPG

Chủ tịch UBTW MTTQVN Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong rằng sẽ nhận được sự phối hợp hơn nữa của các cơ quan trên trong hoạt động giám sát cũng như hoạt động tiếp thu, xem xét kiến nghị sau giám sát bởi sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nội dung Chương trình phối hợp trong thời gian tới đạt được kết quả tích cực hơn nữa; trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức tham gia 02 Chương trình phối hợp này sẽ cùng nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa để nâng cao hiệu quả triển khai các nội dung trên thực tế.  Đối với địa phương, Chủ tịch UBTW MTTQVN đề nghị, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần sớm trao đổi với trung ương để tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ;  với những địa phương chưa đủ khả năng, điều kiện để thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thì cần đề nghị các cơ quan nhà nước cùng cấp phối hợp, hỗ trợ để trong thời gian tới có thể triển khai thực hiện được nội dung hoạt động này.
IMG_7424.JPG
Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan đã cùng nhau ký kết Chương trình phối hợp công tác số 02 cho giai đọan tiếp theo.
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 261 khách