Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, đền bù theo luật đất đai 2013
Ngày cập nhật 08/03/2016

Sáng ngày 3/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh, lãnh đạo UBND và đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố Huế về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, tổ chức và người dân có đất bị thu hồi.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã gặp phải một số vướng mắc do một số quy định trong Quyết định 46/2014/QĐ-UBND và Quyết định 64/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành (theo sự phân cấp trong Luật đất đai 2013 và các Nghị định quy định thực hiện Luật đất đai 2013) chưa được quy định cụ thể như giá giao đất cho các hộ dân không đủ điều kiện bồi thường về đất theo phân cấp tại khoản 5, điều 7 và tỷ lệ % theo giá trị còn lại của nhà công trình quy định tại điều 9, Nghị định 47/2014/NĐ-CP…Chưa quy định cụ thể về thu hồi và bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi dự án phải thu hồi mà phần đất còn lại này rất khó khăn cho sản xuất do không đảm bảo vệ điều kiện tưới, tiêu, giao thông đi lại…

Từ thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, tại buổi họp các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh và các địa phương đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành theo Quyết định 46/2014/QĐ-UBND và Quyết định 64/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, đền bù đảm bảo theo đúng Luật đất đai 2013, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, qua thực tế hơn một năm thực hiện Luật đất đai 2013, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằngtrên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; nhất là đối với những dự án trọng điểm Quốc gia và của Tỉnh như dự án nâng cấp và mở rộng Quộc Lộ 1A, hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia, dự án chỉnh trang đô thị phía Bắc thành phố Huế…Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng đã ngày càng chuyên sâu và có trách nhiệm hơn đối với nhiệm vụ được giao, giúp cho các dự án triển khai đảm bảo tiến độ để ra.

Để nắm chắc và áp dụng đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh và đội ngũ làm công tác giải phóng mặt bằng từ tỉnh đến các địa phương cần phải nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Từ thực tế giải quyết các vụ việc cụ thể, Hội đồng tư vấn tỉnh và đội ngũ làm công tác giải phóng mặt bằng cần kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

 
 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.349
Truy cập hiện tại 155 khách