Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 35, năm 2019 | Sau »
NGÀYChánh Thanh tra tỉnh
Hồ Bê
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Nguyễn Đình Quang
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Đặng Sỹ
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Lương Bảo Toàn
Thứ hai
02/09/2019
Cả ngày: NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2019Cả ngày: NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2019Cả ngày: NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2019Cả ngày: NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2019
Thứ ba
03/09/2019
Thứ tư
04/09/2019
Sáng: Dự Hội nghị BCH Hội Luật gia tỉnh tại Hội trường.Sáng: Dự Hội nghị BCH Hội Luật gia tỉnh tại Hội trường.Sáng: Đoàn thanh tra số 114 làm việc với UBND thành phố Huế về một số nội dung liên quan đến dự thảo KLTT tại Phòng họp.
Thứ năm
05/09/2019
Sáng: Làm việc thông qua biên bản với Công ty CP Cảng Chân Mây tại Phòng họp.Sáng: Làm việc với ông Nguyễn Văn Tường tại Phòng họp.
Thứ sáu
06/09/2019
Thứ bảy
07/09/2019
Chủ nhật
08/09/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.723.196
Truy cập hiện tại 35 khách