Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 2, năm 2019 | Sau »
NGÀYChánh Thanh tra tỉnh
Hồ Bê
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Nguyễn Đình Quang
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Đặng Sỹ
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Lương Bảo Toàn
Thứ hai
14/01/2019
08:00: Công bố Quyết định thanh tra Dự án nhà ở xã hội và Dự án nhà ở Thương Mại trên địa bàn tỉnh tại Phòng họp.
13:30: Làm việc tại UBND tỉnh về dự án Khu đô thị mới An Cựu.
14:00: Dự Hội nghị triển khai công tác ngành Du lịch năm 2019 tại Khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương.08:00: Công bố Quyết định thanh tra Dự án nhà ở xã hội và Dự án nhà ở Thương Mại trên địa bàn tỉnh tại Phòng họp.
09:00: Họp Đoàn thanh tra liên ngành 1884 thông qua Báo cáo KQTT và dự thảo KLTT tại Phòng họp.
13:30: Làm việc tại UBND tỉnh về dự án Khu đô thị mới An Cựu.
14:00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 tại Sở Tư pháp
Thứ ba
15/01/2019
08:00: Nghe Đoàn thanh tra liên ngành nhà đất 1884 báo cáo KQTT & Dự thảo KLTT tại Phòng họp.
13:30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm sát năm 2018 tại VKSND tỉnh (xe 07 chỗ).
08:00: Dự họp nghe báo cáo về sử dụng đất và xử lý môi trường tại CNN Thủy Phương tại UBND tỉnh.08:00: Nghe Đoàn thanh tra liên ngành nhà đất 1884 báo cáo KQTT & Dự thảo KLTT tại Phòng họp.
Thứ tư
16/01/2019
08:00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngành Thanh tra tỉnh tại Hội trường.
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 tại Hội trường Bưu điện tỉnh
08:00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngành Thanh tra tỉnh tại Hội trường.
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 tại Hội trường Bưu điện tỉnh
08:00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngành Thanh tra tỉnh tại Hội trường.
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 tại Hội trường Bưu điện tỉnh
08:00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngành Thanh tra tỉnh tại Hội trường.
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 tại Hội trường Bưu điện tỉnh
Thứ năm
17/01/2019
Thứ sáu
18/01/2019
08:00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 tại Cục Hải quan tỉnh
Thứ bảy
19/01/2019
Chủ nhật
20/01/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.288
Truy cập hiện tại 51 khách