Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
Ngày cập nhật 20/11/2019
Ngày 13/11/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 1065/KH-TTr về thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” với các nội dung và giải pháp cụ thể:
 
Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra nói không với tiêu cực” hay còn gọi là Cuộc vận động “Năm không”
Nội dung Cuộc vận động “Năm không” gồm
- Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;
- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;
- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;
- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;
- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.
Với các giải pháp thực hiện
- CBCCVC gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng nhân dân.
- CBCCVC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất của người cán bộ Thanh tra. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 
- Nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật. Loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, tất cả phải vì lợi ích chung. Công khai, chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở cơ quan, trách nhiệm của CBCCVC để người dân giám sát, thực hiện.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đội ngũ CBCCVC thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây khó khăn nhằm vụ lợi trong thực thi công vụ.
- Nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, CBCCVC trong thực hiện “Nói không với tiêu cực”; Kiên quyết đấu tranh và có hình thức xử lý người đứng đầu để xảy ra tiêu cực theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, công chức cơ quan đã có bản cam kết thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực”./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 739 khách