Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết nối, tích hợp chính thức Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 10 dịch vụ
Ngày cập nhật 04/12/2019
 

Thực hiện Công văn số 10928/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9178/UBND-HCC yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kết nối, tích hợp chính thức Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đối với các dịch vụ:

 

 

- Đổi giấy phép lái xe;

- Cấp Giấy phép lái xe quốc tế;

- Thông báo hoạt động khuyến mại;

- Đăng ký khuyến mại;

- Nhóm dịch vụ về Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

- Nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp;

- Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng;

- Cấp điện hạ áp;

- Cấp điện trung áp;

- Một số dịch vụ khác theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ./.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.388
Truy cập hiện tại 568 khách