Tìm kiếm tin tức
Triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh
Ngày cập nhật 21/12/2019

Thực hiện Công văn số 11365/VPCP-KSTT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 18/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 9688/UBND-HCC, yêu cầu:

 

 

1.Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung như sau:

- Tổ chức quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (https://csdl.dichvucong.gov.vn), Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://pakn.dichvucong.gov.vn),   Hệ thống Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các TTHC (https://quantri.dichvucong.gov.vn);

- Hoàn thành việc đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đối với tất cả các thủ tục hành chính trước ngày 30 tháng 12 năm 2019;

- Tổ chức và giám sát việc tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về Cổng Dịch vụ công tỉnh gồm: đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp mới điện hạ áp, trung áp; thông báo hoạt động khuyến mại;...

- Tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; điều chỉnh đường liên kết đối với banner của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; đặt banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh nhằm tăng cường truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung như sau:

Hoàn thành việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 30 tháng 12 năm 2019;

- Phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị kỹ thuật tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý I năm 2020 đối với các thủ tục, dịch vụ sau: Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, Cấp mới giấy phép lái xe;

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 áp dụng năm 2020 theo Công văn số 8758/UBND-HCC ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2019; rà soát, đánh giá, đề xuất UBND tỉnh danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đảm bảo đạt tối thiểu 20% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến tỉnh đang cung cấp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2019;

- Đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế,… trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công./.


9688/UBND-HCC
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.132.519
Truy cập hiện tại 84 khách