Tìm kiếm tin tức
Đến năm 2030, 100% CBCCVC làm công tác văn thư, lưu trữ được tập huấn nghiệp vụ
Ngày cập nhật 24/12/2019

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030” vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3213/QĐ-UBND.

 
 
 

Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ là công cụ trong điều hành hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức; đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hàng ngày, chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.

Để góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị và của nền hành chính, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho CBCCVC của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về quản lý nhà nước và nghiệp vụ theo tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ mang tính chuyên nghiệp, có đạo đức, phẩm chất tốt, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Hướng đến mục tiêu, đến năm 2030, có 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong toàn tỉnh chưa có trình độ chuyên môn được chuẩn hóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật. 100% cán bộ quản lý công tác văn thư, lưu trữ được bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; các phòng, ban chuyên môn cấp huyện được tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

Nội dung Quyết định cũng nêu rõ, tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, CBCCVC đang làm công tác văn thư, lưu trữ chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ sẽ được bồi dưỡng các nội dung như: Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Quản lý văn bản đến, văn bản đi và quản lý con dấu của cơ quan; Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ; Hoạt động lưu trữ; Kỹ năng tham mưu và cải cách hành chính về công tác văn thư, lưu trữ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; Áp dụng ISO trong công tác văn thư, lưu trữ; Nghiên cứu thực tế công tác văn thư, lưu trữ. Lớp học sẽ được diễn ra trong vòng 3 tháng.

Ngoài ra, các đối tượng nêu trên còn được tập huấn công tác văn thư, lưu trữ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn về văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 85 khách