Tìm kiếm tin tức
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Ngày cập nhật 31/05/2017
Chiều ngày 30/5, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC các bộ, ngành, địa phương (PAR INDEX 2016). Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.
 

 

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC; thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo xác định một số nhiệm vụ lớn sau: Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định tại các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ CCHC của Ban Chỉ đạo, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về công chức, viên chức, liên quan đến doanh nghiệp. Đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá TTHC; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt bản mô tả công việc và vị trí việc làm trong từng cơ quan; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

Đẩy mạnh tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khẩn trương ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ với trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, chấp hành kỷ luật…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác CCHC của các bộ, ngành, địa phương trong những tháng đầu năm 2017.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã chủ trương “đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa CCHC với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC”. Theo đó, Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC, thành lập Tổ công tác của Thủ tướng đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC.

Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kịp thời các văn bản nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã có bước chuyển biến tích cực, Chính phủ đã cơ bản chấm dứt được tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

“Một số kết quả nổi bật trong công tác CCHC như TTHC ngày càng thống nhất, đồng bộ, đơn giản, thuận lợi, công khai, minh bạch, nhiều nội dung cải cách trọng tâm, có tác động trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Hệ thống thể chế bảo đảm cho việc giải quyết TTHC tại các cơ quan Nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như cải cách nhưng vẫn còn rườm rà, bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC chưa đồng bộ. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhiều nơi còn hình thức. Các trung tâm hành chính công cấp tỉnh chưa có mô hình thống nhất…

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ: Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đề ra. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của từng cá nhân trong cơ quan; xây dựng Chính phủ điện tử gắn với CCHC, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.957
Truy cập hiện tại 12 khách