Tìm kiếm tin tức
Công bố 05 Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày cập nhật 19/05/2020

Ngày 15/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND phê duyệt Công bố 05 (năm) Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, 05 (năm) Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội gồm có: Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19: Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19; Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19; Thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Thủ tục Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 80 khách