Tìm kiếm tin tức
Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về Cải cách hành chính
Ngày cập nhật 30/07/2017

Chiều ngày 28/7, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 đã tổ chức họp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những tháng còn lại của năm 2017. Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh - Trưởng Ban điều hành Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp.

Trên tinh thần bám sát các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu tại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02, trong 6 tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC đã được các cơ quan, địa phương triển khai có hiệu quả. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục. Để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Ban điều hành đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Đề án thành lập Trung tâm hành chính chính công cấp huyện, đến nay đã có 8/9 Trung tâm hành chính công cấp huyện khai trương và đi vào hoạt động với mô hình tổ chức hoạt động thống nhất trong toàn tỉnh. Triển khai xây dựng mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu và bộ quy tắc quản lý cho từng loại hình cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính, cải cách tài chính công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh – Trưởng Ban điều hành Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hanh chính; ghi nhận sự tích cực của các thành viên Ban điều hành trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu, tìm giải pháp CCHC. Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh - Trưởng Ban điều hành đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban điều hành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; triển khai thực hiện các chương trình, đề án tại chương trình hành động năm 2017; rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính còn vướng mắc; sớm đưa Trung tâm hành chính công tỉnh vào hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng doanh nghiệp, công dân; cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo đúng lộ trình trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.492.982
Truy cập hiện tại 13 khách