Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 11/01/2023

Thực hiện Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023,  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2023 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-TTr về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 của cơ quan.

 

Kế hoạch với mục đích: Rà soát các TTHC đang áp dụng nhằm kịp thời phát hiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC; Rà soát, đánh giá TTHC phải đảm bảo nguyên tắc cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết.

Yêu cầu: Đơn giản hóa các TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC hiện hành, công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Kết quả đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan (sản phẩm rà soát, đánh giá TTHC) phải cụ thể, thiết thực; Rà soát, đánh giá phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC theo quy định; Kết quả rà soát, đánh giá của từng TTHC phải có kiến nghị, đề xuất cụ thể, thiết thực, đúng các quy định về TTHC và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Về phạm vi thực hiện

Thực hiện việc rà soát, đánh giá tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Các thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá: Tiếp công dân; Xử lý đơn, thư; Giải quyết khiếu nại lần đầu; Giải quyết tố cáo; Bộ TTHC Phòng, chống tham nhũng (04 TTHC)

Về nội dung thực hiện:

Quy trình tiến hành rà soát, đánh giá 

Văn phòng Thanh tra tỉnh, các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2 và Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng thực hiện rà soát, đánh giá đơn giản hóa dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Điều 25, 26, 27 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Hoàng Đình Hữu

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 1.408 khách