Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/03/2023

Ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế 

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Các thành viên gồm có: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách Đề án 06); Phó Giám đốc Sở Nội vụ (phụ trách Cải cách hành chính).

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.129 khách