Tìm kiếm tin tức
hành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 05/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày  04/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1472 /QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Hội đồng gồm các thành viên có tên sau đây:

Chủ tịch Hội đồng: Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các thành viên Hội đồng:  Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Phan Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Bạch Chơn Đông, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. 

Cùng ngày, UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

 

Theo đó, việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng vị trí thi tuyển: 01 (một) vị trí Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Phải có ít nhất 02 (hai) ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử thêm người dự tuyển. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển: Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp.  Công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc và tương đương.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển: Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc và tương đương (bao gồm cả trường hợp công tác ngoài Sở Tư pháp và có thể không phải là đảng viên) giữ chức vụ từ Trưởng phòng cấp sở trở lên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử và đồng ý bằng văn bản.

        
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 19 khách