Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 01/01/2019

Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các địa phương, đơn vị để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này. Giúp cho các địa phương, đơn vị đánh giá được hiện trạng tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại chính đơn vị mình để kịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành, phát huy hơn nữa những ưu điểm, cũng như giải pháp khắc phục những khuyết điểm, tồn tại và hạn chế. Đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai trái, thực hiện không đúng với chỉ đạo, quy định về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; Việc đánh giá tác động của TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (đối với các sở, ban, ngành); Việc tham mưu công bố TTHC (đối với các sở, ban, ngành);  Việc niêm yết công khai TTHC; Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; Việc rà soát, đánh giá TTHC; Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 459 khách