Tìm kiếm tin tức
Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2018
Ngày cập nhật 04/01/2019

Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2018 vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố thì Văn phòng UBND tỉnh xếp được loại xuất sắc với 94,5 điểm, dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

 

Đây là năm thứ 02 liên tiếp Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại xuất sắc và dẫn đầu bảng xếp hạng khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và là đơn vị duy nhất được xếp loại xuất sắc trong năm 2018.

Đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thuộc về Sở Y tế với 87,9 điểm ( xếp loại tốt); Sở Du lịch xếp thứ 03 với 83,6 điểm, (xếp loại tốt). Trong 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được xếp hạng trong năm 2018 thì có 1 cơ quan xếp loại xuất sắc, 11 cơ quan xếp loại tốt và 9 cơ quan xếp loại khá.

Đối với khối UBND các huyện, thị xã, thành phố thì huyện Phú Vang được xếp thứ nhất với 85,7 điểm (xếp loại tốt), huyện Nam Đông xếp thứ 02 với 85,5 điểm (xếp loại tốt), huyện Quảng Điền xếp thứ 03 với 85,0 điểm xếp loại tốt. Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố được xếp hạng trong năm 2018 có 06 đơn vị xếp loại tốt, 02 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  năm 2018 cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

Tại hội nghị triển khai kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 được tổ chức vào sáng ngày 02/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Du lịch, UBND huyện Phú Vang; UBND huyện Nam Đông.

Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2018 khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

TT

Tên đơn vị

Kết quả

Tỷ lệ %

Xếp loại

Vị thứ

1

Văn phòng UBND tỉnh

94,5

Xuất sắc

1

2

Sở Y tế

87,9

Tốt

2

3

Sở Du lịch

83,6

Tốt

3

4

Sở Nội vụ

83,5

Tốt

4

5

Sở Thông tin và Truyền thông

83

Tốt

5

6

Sở Ngoại vụ

82,7

Tốt

6

7

Sở Tư pháp

82,5

Tốt

7

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

81,2

Tốt

8

9

Sở Xây dựng

80,8

Tốt

9

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

80,8

Tốt

10

11

Thanh Tra tỉnh

80,3

Tốt

11

12

Sở Tài chính

80

Tốt

12

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

79,6

Khá

13

14

Sở Khoa học và Công nghệ

79,1

Khá

14

15

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

79,1

Khá

15

16

Sở Văn hóa và Thể thao

79

Khá

16

17

Sở Giao thông vận tải

78,6

Khá

17

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

77,3

Khá

18

19

Ban Dân tộc

75,1

Khá

19

20

Sở Công thương

74,7

Khá

20

21

Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp

73,7

Khá

21

 

Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2018 khối UBND các huyện, thị xã và thành phố

 

TT

Tên đơn vị

Kết quả

Tỷ lệ %

Xếp loại

Vị thứ

1

Huyện Phú Vang

85,7

Tốt

1

2

Huyện Nam Đông

85,5

Tốt

2

3

Huyện Quảng Điền

85

Tốt

3

4

Thị xã Hương Trà

82,6

Tốt

4

5

Huyện Phong Điền

82,1

Tốt

5

6

Huyện Phú Lộc

81,8

Tốt

6

7

Thị xã Hương Thủy

78,4

Khá

7

8

Thành phố Huế

72,2

Khá

8

9

Huyện A Lưới

66,6

Trung Bình

9

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn

Đây là năm thứ 02 liên tiếp Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại xuất sắc và dẫn đầu bảng xếp hạng khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và là đơn vị duy nhất được xếp loại xuất sắc trong năm 2018.

Đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thuộc về Sở Y tế với 87,9 điểm ( xếp loại tốt); Sở Du lịch xếp thứ 03 với 83,6 điểm, (xếp loại tốt). Trong 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được xếp hạng trong năm 2018 thì có 1 cơ quan xếp loại xuất sắc, 11 cơ quan xếp loại tốt và 9 cơ quan xếp loại khá.

Đối với khối UBND các huyện, thị xã, thành phố thì huyện Phú Vang được xếp thứ nhất với 85,7 điểm (xếp loại tốt), huyện Nam Đông xếp thứ 02 với 85,5 điểm (xếp loại tốt), huyện Quảng Điền xếp thứ 03 với 85,0 điểm xếp loại tốt. Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố được xếp hạng trong năm 2018 có 06 đơn vị xếp loại tốt, 02 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  năm 2018 cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

Tại hội nghị triển khai kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 được tổ chức vào sáng ngày 02/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Du lịch, UBND huyện Phú Vang; UBND huyện Nam Đông.

Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2018 khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

TT

Tên đơn vị

Kết quả

Tỷ lệ %

Xếp loại

Vị thứ

1

Văn phòng UBND tỉnh

94,5

Xuất sắc

1

2

Sở Y tế

87,9

Tốt

2

3

Sở Du lịch

83,6

Tốt

3

4

Sở Nội vụ

83,5

Tốt

4

5

Sở Thông tin và Truyền thông

83

Tốt

5

6

Sở Ngoại vụ

82,7

Tốt

6

7

Sở Tư pháp

82,5

Tốt

7

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

81,2

Tốt

8

9

Sở Xây dựng

80,8

Tốt

9

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

80,8

Tốt

10

11

Thanh Tra tỉnh

80,3

Tốt

11

12

Sở Tài chính

80

Tốt

12

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

79,6

Khá

13

14

Sở Khoa học và Công nghệ

79,1

Khá

14

15

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

79,1

Khá

15

16

Sở Văn hóa và Thể thao

79

Khá

16

17

Sở Giao thông vận tải

78,6

Khá

17

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

77,3

Khá

18

19

Ban Dân tộc

75,1

Khá

19

20

Sở Công thương

74,7

Khá

20

21

Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp

73,7

Khá

21

 

Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2018 khối UBND các huyện, thị xã và thành phố

 

TT

Tên đơn vị

Kết quả

Tỷ lệ %

Xếp loại

Vị thứ

1

Huyện Phú Vang

85,7

Tốt

1

2

Huyện Nam Đông

85,5

Tốt

2

3

Huyện Quảng Điền

85

Tốt

3

4

Thị xã Hương Trà

82,6

Tốt

4

5

Huyện Phong Điền

82,1

Tốt

5

6

Huyện Phú Lộc

81,8

Tốt

6

7

Thị xã Hương Thủy

78,4

Khá

7

8

Thành phố Huế

72,2

Khá

8

9

Huyện A Lưới

66,6

Trung Bình

9

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.973.204
Truy cập hiện tại 208 khách