Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Sáng 15/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp và công bố kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương năm 2019.
Thực hiện Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệtKế hoạch cải cách hành chính năm 2020, ngày 30/12/2019 Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1218/KH-TTr về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:  
Nhằm kiện toàn lại danh sách hệ thống đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong toàn tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 07/1/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 132/UBND-KSTTHC yêu cầu:    
Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh năm 2019 được công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ KTXH và QPAN vào sáng nay (02/01), Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng.
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030” vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3213/QĐ-UBND.
Sáng ngày 21/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành đánh giá những khó khăn, tồn tại trong thực tế tại cơ sở để đưa ra những giải pháp hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phê duyệt Quyết định số 3227/QĐ-UBND ban hành ngày 16/12/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành (03 TTHC) trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    
Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.    
Thực hiện Công văn số 11365/VPCP-KSTT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 18/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 9688/UBND-HCC, yêu cầu:    
Thực hiện Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh; ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9193/UBND-CT, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các cơ quan liên quan đang có đề án, dự án liên quan đến đô thị thông minh thực hiện hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm cơ quan đầu mối rà soát, tổng hợp danh mục đề án, dự án thực hiện thí điểm và việc áp dụng bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam trong đánh giá tình hình phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh (ban hành kèm Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông); báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2019.      
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.698.183
Truy cập hiện tại 310 khách