Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh đã có quyết định ban hành danh mục 165 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019. Trong đó, 158 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và 07 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện.
Sáng ngày 11/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018.
Chiều ngày 28/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì Hội nghị.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngày 25/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Chỉ thị số 17/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các kế hoạch của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết nêu trên gắn với việc thực hiện tinh giản đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015.
Đó là chỉ đạo của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi họp với các sở, ngành và UBND thành phố Huế về Kế hoạch triển khai đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” vào sáng nay, ngày 27/8,
Quy định về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sáng 1/8, UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề tháng 7/2018 về chủ đề: Nâng cao chất lượng, kỷ cương của cơ quan Hành chính Nhà nước. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với các huyện, thị xã và thành phố Huế dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.        
Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là Tổ Công tác), do Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ làm tổ trưởng.
Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao các các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế  (sau đây gọi là Tổ Công tác), do Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng; Tổ phó thường trực là Ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng 2 Tổ phó là: Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.537.148
Truy cập hiện tại 14 khách