Tìm kiếm tin tức
Tổ chức Đảng, Đoàn thể >> Đảng bộ
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 14/02/2020, Chi bộ 3 đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.  
Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 04/9/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội tổ chức cơ sở Đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 13/02/2020, Chi bộ 2 tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.  
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025.      
Ngày 17/01/2020 tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37, Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy  
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về phân công các Sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016-2020;.  Ngày 15/01/2020, các Chi đoàn: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Công đoàn các đơn vị tổ chức thăm tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn xã Hương Hữu  
Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 01/11/2019 của Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch  số   56-KH/ĐU , ngày 15 tháng 11 năm 2019  để triển khai thực hiện.  
    Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/7/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 –CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/8/2019, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, thành  phố Huế), Đảng uỷ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.    
Ngày 12/7/2019 tại Hội trường Thanh tra tỉnh (Lô 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đấu năm 2019.                                  
Sáng ngày 04/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
Tư tưởng-Đạo đức-Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể không tách rời, từ đặc trưng đến giá trị, từ nội dung đến hình thức, từ tinh thần đến phương pháp. Người biểu đạt bằng lời văn, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, có sức truyền cảm lớn, rất đỗi chân thành, đúng với con người, đời sống và cốt cách Hồ Chí Minh - một nhà tư tưởng Mác xít hiện đại, một bậc hiền triết, minh triết phương Đông, đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.720.293
Truy cập hiện tại 139 khách