Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ĐẠI HỘI CHI BỘ 3 THUÔC ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
Ngày cập nhật 17/02/2020
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 14/02/2020, Chi bộ 3 đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.
Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
Đến dự Đại hội Chi bộ 3 có đồng chí Bí thư và các đồng chí Đảng ủy viên; Đại diện BCH Công Đoàn và Đoàn TNCSHCM. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã biểu dương,ghi nhận, động viên những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2022. 
Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. 
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phấn đấu Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
2. Phấn đấu 100% các loại báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ hoàn thành đúng thời gian quy định; Không để xảy ra sai sót, thiếu chính xác hoặc vi phạm quy định pháp luật trong việc tham mưu văn bản; Không để xảy ra sai sót trong việc tham mưu chủ tài khoản về công tác tài chính, kế toán; Thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định; Bảo đảm an toàn, trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, không để xảy ra mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan; Thực hiện tốt công tác tham mưu về tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, bảo đảm không để lộ, lọt ra ngoài các thông tin, tài liệu thuộc danh mục bảo mật của Ngành theo quy định.
3. Tiến hành thanh tra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 100% thanh tra hành chính được giao. Không để xảy ra tố cáo trong hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng các kết luận không để xảy ra khiếu nại đối với kết luận thanh tra. Thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan của cơ quan, của tỉnh.
4. 100% đơn thư của công dân gửi đến được tham mưu, xử lý đúng thời gian quy định. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi được giao đạt 100%.
5. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, phấn đấu đạt từ 10% - 15% đảng viên xuất sắc).
6. 100% tập thể phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. 100% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trong đó, phấn đấu đạt từ 10% - 15% chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).
7. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và không tham nhũng, lãng phí.
8. Phấn đấu xây dựng và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ trong nhiệm kỳ có từ 6-9 đảng viên trong Chi bộ được kiểm tra, giám sát.
9. Giữ gìn và phát huy chuẩn cơ quan văn hoá, 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”./.
Trao quà cho các đồng chí thôi tham gia BCH
 
 
Đinh Hiền     
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.483
Truy cập hiện tại 590 khách