Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyên đề 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày cập nhật 24/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 01/01/2019 hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng các cấp trong năm 2020, BBT xin đăng toàn văn nội dung chuyên đề này.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng sử dụng tài kiệu này, tùy thuộc vào tình hình của từng đơn vị  để quy định hình thức tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện cho phù hợp với cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ mình.

http://danguykhoicqvadn.thuathienhue.gov.vn/?gd=8&cn=158&tc=32615

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.310
Truy cập hiện tại 561 khách