Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ Thanh tra tỉnh: Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 24/02/2020
 
 
Ngày 19/02/2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 17- BC/ĐU Kết quả Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022 gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanhg nghiệp tỉnh 
 
 
Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Đảng ủy tiến hành bài bản, nghiêm túc đúng theo quy định, thể hiện
Về Công tác quán triệt, chỉ đạo
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ Thanh tra tỉnh đã đưa nội dung lãnh chỉ đạo công tác Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 -2022 vào Chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ và Ban thường vụ Đảng uỷ Thanh tra tỉnh. 
Để công tác Đại hội các Chi bộ được diễn ra theo đúng các nội dung, kế hoạch đã đề ra, Đảng uỷ đã cho ý kiến triển khai, rà soát công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tại các phiên họp Đảng ủy. Đồng thời, đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc. 
Việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội
Nhờ chủ động trong Chương trình công tác của Đảng uỷ và quán triệt Hướng dẫn cụ thể của Đảng uỷ cấp trên, đồng thời, mỗi Chi bộ trực thuộc đều có từ 3-4 Đảng uỷ viên nên việc xây dựng tài liệu phục vụ Đại hội rất thuận lợi; các Chi bộ đã chủ động phân công cán bộ xây dựng các văn kiện có liên quan để phục vụ Đại hội, trong đó các dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đều được lấy ý kiến góp ý của các Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ. 
Về công tác chuẩn bị nhân sự
Đảng uỷ đã có Thông báo số 02-TB/ĐU, ngày 10/01/2020 về xác nhận quy hoạch chức danh Chi ủy viên, Phó Bí thư, Bí thư các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, nhờ đó công tác chuẩn bị nhân sự của các Chi bộ được thuận lợi. Các Chi bộ đã thực hiện đúng quy trình chuẩn bị nhân sự theo Hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng uỷ đã tổ chức họp ngày 05/02/2020 và thông qua các nội dung chuẩn bị của các Chi uỷ, trong đó đã phê duyệt Đề án nhân sự của các Chi bộ.
Kết quả đại hội
Các Chi bộ ngoài nội dung lấy góp ý trực tiếp tại sinh hoạt Chi bộ định kỳ cuối tháng 01/2020 đã tiến hành tổ chức thảo luận tại Đại hội với 09 ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp đã tập trung cho ý kiến về phần kiểm điểm, đi sâu làm rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Chi bộ đối với nhiệm vụ được giao, về công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, xây dựng hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; thảo luận thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đăc biệt đề xuất bổ sung làm rõ những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới. 
Đại hội các Chi bộ cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý văn kiện trình Đại hội lần thứ  X, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh
Ngày 13/02/2020 và 14/02/2020 các Chi bộ trực thuộc 1,2,3 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2022. Cả 03 Chi bộ đều đã bầu đúng, đủ Chi uỷ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ.  Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo Quy chế bầu cử trong Đảng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.350
Truy cập hiện tại 567 khách