Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng ủy Thanh tra tỉnh: tổ chức Học tập chuyên đề năm 2020 và quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 24/02/2020
Ngày 21/02/2020, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế) Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
 
Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Đặng Sỹ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã trực tiếp truyền đạt học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 cho 43 cán bộ, đảng viên. 
Tại Hội nghị đồng chí Đặng Sỹ đã tập trung truyền đạt các nội dung: chuyên đề năm 2020 theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch triển khai học tập của Đảng ủy Thanh tra tỉnh; Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Đảng ủy Thanh tra tỉnh… 
Đồng thời, đã trực tiếp yêu cầu cán bộ, đảng viên tuỳ thuộc vào từng vị trí, vai trò của mình gắn với việc thực hiện chuyên môn để viết Bài thu hoạch và chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký, cam kết thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ và xem đây là cơ sở để bình xét đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.362
Truy cập hiện tại 569 khách