Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa X: Ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 22/01/2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thời cơ nhưng đồng thời đối mặt với khó khăn và thách thức mới, nhất là tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng,... đặt ra yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ngày 19/01/2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09  về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu như sau:

 

 

1- Mục tiêu

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; xây dựng nghị quyết của Đảng ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 với kết quả cao nhất. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2- Chỉ tiêu chủ yếu

- Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra diện rộng do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao; kết thúc, ban hành kết luận thanh tra trên 90% các cuộc thanh tra đã được triển khai; tham mưu giải quyết 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao.

- Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp kịp thời, đúng thời gian quy định. 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% các Chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021.

- 01 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng cao cấp chính trị.

- Phấn đấu 100% Chi bộ trực thuộc, Đảng uỷ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- 100% Đảng ủy, UBKT và các Chi bộ xây dựng kịp thời và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 đã đề ra.

- Đảng ủy có một công trình hoặc việc làm cụ thể chào mừng Đại hội XIII của Đảng và chào mừng các sự kiện chính trị trong năm 2021.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khi được triệu tập.

- Phấn đấu các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

                                                                                       Hiếu Sơn                  

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.299
Truy cập hiện tại 564 khách