Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 19/07/2021

 

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường cơ quan Thanh tra tỉnh, (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ, cơ quan, Công đoàn. Đồng chí Lương Bảo Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Báo cáo sơ kết cho thấy kết quả hoạt động của Đảng ủy và Đảng bộ cơ quan như sau:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Đảng ủy và các Chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng đầu năm 2021 trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

2. Công tác xây dựng Đảng

 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đảng ủy luôn quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến tận đảng viên với 100% đảng viên tham gia, cụ thể:

- Đã xây dựng các Kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đã triển khai Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 19/01/2021 của Đảng ủy cơ quan về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đến toàn thể đảng viên. Qua đó, yêu cầu các Chi bộ, các Phòng trực thuộc quán triệt, bám sát các chỉ tiêu đã xây dựng để thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

- Đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho tập thể Chi bộ 2 vì đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

- Đã tổ chức cho đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2021. Các Chi bộ đã làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt về tình hình cán bộ, đảng viên đối với đại hội Đảng các cấp.

Công tác tổ chức xây dựng đảng

- Sinh hoạt Cấp uỷ, Chi bộ được tiếp tục duy trì thường xuyên, đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung theo hướng đi sâu vào các chuyên đề, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn biện pháp thực hiện xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, bảo đảm quyền được thông tin, được phê bình, chất vấn và trả lời trong sinh hoạt.

- Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Chương trình công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy. Đồng thời, các Chi bộ cũng đã tiến hành xây dựng các Nghị quyết, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

Ngoài ra, đã xây dựng Chương trình công tác dân vận năm 2021; Chương trình công tác chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đã thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát

- Đảng uỷ đã chỉ đạo UBKT, các Chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và thường xuyên theo dõi việc thực hiện. Việc kiểm tra, giám sát đã được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, qua đó đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như kịp thời giải đáp thắc mắc của đảng viên.

- UBKT Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với Chi bộ 1; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

3. Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng

- Đảng ủy đã tiếp tục lãnh đạo cơ quan thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch 900/KH-TTr ngày 25/10/2016 của Thanh tra tỉnh về triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Trong đó, đã lãnh đạo thực hiện tốt Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đã chú trọng việc công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục giải quyết công việc, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan, chi tiêu nội bộ theo đúng quy định,... thực hiện tốt quy định về 5 điều kỷ luật ngành Thanh tra và 5 chuẩn mực đạo đức Đảng ủy đã ban hành. Đã lãnh đạo cơ quan xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế hoạt động theo phương châm: “Làm việc theo quy trình, giải quyết công việc theo quy định, điều hành theo quy chế”; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động; công khai toàn bộ các hoạt động của cơ quan, kết quả xử lý văn bản đến và toàn bộ văn bản đi trên phần mềm Hồ sơ công việc (trừ các văn bản mật).

- Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể cơ quan hoạt động đi vào nề nếp, chủ động phối hợp tổ chức một số phong trào thi đua sôi nổi, cụ thể:

Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM: Đã xây dựng các Kế hoạch hoạt động kịp thời, đúng quy định. Đã tham gia cùng với Liên Chi đoàn các đơn vị trong Cụm Nội chính - Đảng, Đoàn thể tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2020 và “Xuân tình nguyện” 2021. Tham gia tổ chức hoạt động tặng quà Tết tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông; các hoạt động Ngày hội đoàn viên năm 2021; Chương trình Chủ Nhật đỏ “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Chủ Nhật xanh, lao động, dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây cảnh cơ quan. Căn cứ tình hình thực tế, Chi đoàn TNCSHCM cơ quan đã trình thủ tục và được Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Quyết định số 100-QĐ/CQDN ngày 31/5/2021 về giải thể Chi đoàn Thanh tra tỉnh.

Công đoàn: đã phối hợp với cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, thực hiện các hoạt động hỗ trợ, quyên góp kinh phí chung tay phòng chống dịch Covid 19,… (kết quả hoạt động đã nêu cụ thể trong báo cáo này).

Chi hội Luật gia: Đã tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn cũng như tổ chức tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho Hội viên.

4. Về lãnh đạo nhiệm vụ an ninh, quốc phòng

- Đảng ủy đã thường xuyên quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh cho đảng viên. Đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021. Đã kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan với các chức danh Chính trị viên và Chỉ huy trưởng.

- Đảng ủy đã lãnh đạo lực lượng tự vệ hoạt động nề nếp, hiệu quả; đã cử các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tiểu đội trưởng, tự vệ tham gia tập huấn do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban chỉ huy Quân sự Thành phố tổ chức theo đúng quy định. Trong các ngày lễ, Tết đều phân công lịch trực tự vệ 24/24. Đồng thời, lãnh đạo cơ quan đã thường xuyên quán triệt, thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy nổ, mất tài sản, lộ lọt bí mật Nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy

1. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng; thông tin thời sự; triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và công tác xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN theo quy định.

3. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và Kế hoạch số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ.

4. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quan tâm cử đảng viên học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Huế triệu tập và Đảng ủy Khối tổ chức theo quy định.

5. Cấp ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nguyên tắc chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của đảng viên...

6. Tiến hành đánh giá, tổng kết công tác Đảng năm 2021 theo đúng quy định.

 

 

                                                                               Hiếu Sơn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.332
Truy cập hiện tại 566 khách