Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Công bố kết luận thanh tra tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.
Ngày cập nhật 27/12/2019

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 30/7/2019 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.

 

        

 

  Xét Báo cáo số 05/BC-ĐTTr ngày 17/12/2019 của Đoàn thanh tra, văn bản giải trình của Công ty, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 1166/KL-TTr ngày 18/12/2019 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.

Chiều ngày 20/12/2019 tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.

Sau khi nghe đại diện Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền phát biểu ý kiến thống nhất về Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền có Kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.

 

   

Nguyễn Thị Xuân

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 410 khách