Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy Thanh tra tỉnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai thực hiện Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy
Ngày cập nhật 20/01/2020
Ngày 17/01/2020 tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37, Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy
 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cho thấy:
- Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, các tổ chức quần chúng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra như học tập chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống; tổ chức Đảng, phát triển đảng viên. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy với cơ quan được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh đã có sự gắn kết với việc đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.
- Kết quả công tác năm 2019 đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đạt yêu cầu đề ra tại Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy. 
- Mặc dù phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao nhưng với sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo cơ quan, sự nỗ lực cố gắng và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Phòng, Chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của Thanh tra tỉnh cơ bản đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các Đoàn Thanh tra đã thực hiện đúng nội dung, quy trình thanh tra theo quy định. Các Kết luận thanh tra bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có chất lượng, có tính thuyết phục và tính khả thi cao. Công tác giám sát các Đoàn thanh tra đã được lãnh đạo cơ quan quan tâm phân công thực hiện. Công tác đôn đốc, theo dõi, xử lý sau thanh tra tiếp tục được chú trọng. Việc chấp hành Kết luận thanh tra của các đơn vị đã có chuyển biến tích cực và được thực hiện bài bản bằng việc ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện; số thu cũng như tỷ lệ thu hồi về kinh tế từ các Quyết định xử lý ban hành trong năm đạt gần 100%. Ngoài ra, đã thực hiện tốt công tác rà soát, tránh chồng chéo, nhất là đối với việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định. 
- Công tác tiếp công dân đã được thực hiện tốt, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đơn, thư gửi đến cơ quan được phân loại, xử lý đúng thời gian và quy trình quy định. Đã tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân cũng như các buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân của lãnh đạo tỉnh. Đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm Hệ thống tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại trong công tác. Đã tham mưu có hiệu quả đối với các vụ việc do UBND giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật. 
- Đã tích cực triển khai các giải pháp PCTN trong cơ quan cũng như tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về PCTN. Việc giám sát nội bộ, kiểm tra việc thực hiện 05 điều kỷ luật ngành Thanh tra, các chuẩn mực đạo đức của công chức Thanh tra được tăng cường. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh. 
- Công tác quản trị hành chính được quan tâm chú trọng. Công tác tài chính, kế toán được thực hiện tốt, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định. Đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như bảo đảm các phương tiện, trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, qua đó tạo sự yên tâm trong công tác. 
- Công đoàn và cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ chăm lo đời sống cho công chức cơ quan. Nhiều hoạt động có ý nghĩa động viên tinh thần và gắn kết đoàn viên Công đoàn đã được tổ chức nhân các ngày lễ, Tết. 
- Trong kỳ, không có trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan có hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm chuẩn mực đạo đức và kỷ luật của Ngành. 
Một số tồn tại, hạn chế
- Các Nghị quyết của Trung ương có tầm chiến lược, nội dung mang tính định hướng, trong khi đó phạm vi quản lý Nhà nước, thẩm quyền của Thanh tra tỉnh có hạn, vì vậy việc xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương chưa mang tính toàn diện, giải pháp còn chung chung và vẫn còn một số nội dung chưa sát với tình hình thực tế của đơn vị.
- Trong năm 2019, Đảng bộ có 01 Đảng viên ở Chi bộ 3 vi phạm kỷ luật sinh con thứ 3 dẫn đến Chỉ tiêu “100% TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, ...”: Không đạt
- Một số cuộc thanh tra còn chưa đảm bảo thời gian quy định, chậm ban hành kết luận; hiệu quả thực hiện một số Kết luận thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác kiểm tra, xác minh, đánh giá trong thanh tra có mặt hạn chế... 
- Thời gian khắc phục, xử lý các sai phạm về đất đai theo kết luận thanh tra tại một số đơn vị còn kéo dài do tính phức tạp của việc xử lý trên thực tế.
- Việc phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ báo cáo về PCTN vẫn còn gặp nhiều khó khăn do một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng thời gian, báo cáo chưa đầy đủ nội dung, biểu mẫu theo quy định nên gây khó khăn cho công tác tổng hợp và đánh giá thực trạng tình hình về tham nhũng...
- Việc triển khai thực hiện xử lý công tác qua môi trường mạng còn gặp nhiều hạn chế, vướng mắc;... 
- Công việc chuyên môn khá nhiều và thường xuyên tác nghiệp ở các địa bàn dàn trải trên toàn tỉnh nên việc triển khai thực hiện các phong trào do Công đoàn Viên chức phát động nhiều khi chưa kịp thời cũng như việc triển khai các nội dung sinh hoạt của Công đoàn gặp nhiều khó khăn.  
Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2020, nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, với các mục tiêu phấn đấu:
- Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra diện rộng do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao; kết thúc, ban hành kết luận thanh tra trên 90% các cuộc thanh tra đã được triển khai; tham mưu giải quyết 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao.
- 100% các Chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020.
- 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- 01 đảng viên tham gia lớp Cao cấp chính trị.
- Phấn đấu 100% Chi bộ trực thuộc, Đảng uỷ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
-  đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
- 100% Đảng ủy, UBKT và các Chi bộ xây dựng kịp thời và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 đã đề ra.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đảng bộ có một công trình; mỗi đảng viên có việc làm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khi được triệu tập. 
- 100% đảng viên tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẽ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Phấn đấu các tổ chức đoàn thể (Chi đoàn, Công đoàn) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
 
                                                                       Hiếu Sơn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 762 khách