Tìm kiếm tin tức
Sớm hoàn thiện bộ tiêu chí đô thị có tính chất đặc thù về di sản
Ngày cập nhật 06/03/2020

Sáng ngày 05/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với các sở ngành và đơn vị tư vấn về xây dựng bộ tiêu chí đô thị có tính chất đặc thù về di sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã trình bày cơ sở khoa học, pháp lý, phương pháp về việc xây dựng bộ tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù về di sản; đề xuất các tính chất đặc thù cho đô thị Thừa Thiên Huế. Theo đơn vị tư vấn thì bộ tiêu chí đô thị có tính chất đặc thù về di sản sẽ gồm 5 tiêu chí, đó là: Vai trò lịch sử và yếu tố di sản trong chức năng đô thị; Số lượng, quy mô di sản, di tích; Yếu tố truyền thống trong đô thị; Vai trò của di sản trong phát triển kinh tế đô thị; Công tác quản lý, bảo tồn di sản.

Theo ý kiến đóng góp từ các sở ngành thì việc xây dựng bộ tiêu chí phải phủ rộng các yếu tố làm nổi bật các giá trị di sản của đô thị và mối quan hệ giữa di sản và đô thị; hài hòa giữa vấn đề bảo tồn và phát triển; kế thừa kinh nghiệm quốc tế và các bộ tiêu chí đang áp dụng tại Việt Nam. Bộ tiêu chí phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam, thuận tiện sử dụng đánh giá và kiểm chứng.

Đơn vị tư vấn trình bày đề án xây dựng bộ tiêu chí đô thị có tính chất đặc thù về di sản

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của các ngành và đơn vị tư vấn trong công tác xây dựng bộ tiêu chí, cơ bản đáp ứng các mục tiêu ban đầu đã đề ra. Việc nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đô thị có tính chất đặc thù về di sản là quan trọng nhằm xác định tính chất đặc trưng, đặc thù cho đô thị Thừa Thiên Huế, từ đó, có sơ sở kiến nghị với cấp có thẩm quyền về mô hình, cấu trúc phát triển đô thị Thừa Thiên Huế, đồng thời kiến nghị các nội dung đặc thù riêng nhằm hỗ trợ, phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mặc dù Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu “Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông mình”, tuy nhiên mục tiêu đó có thể đạt sớm hơn nếu có sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp tốt với đơn vị tư vấn để sớm hoàn thiện bộ tiêu chí đô thị có tính chất đặc thù, bám sát tính khoa học, pháp lý, đảm bảo đúng trình tự, quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.758.513
Truy cập hiện tại 13 khách