Tìm kiếm tin tức
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 54 và tập trung phát triển kinh tế - xã hội
Ngày cập nhật 23/06/2020
Tiếp tục các nội dung chương trình làm việc của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 trong ngày 20/6/2020, bên cạnh các bước thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy trình tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy đã tiến hành thảo luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
 
 

 

 

 

 

Sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, đời sống nhân dân dần ổn định

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid - 19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các mặt của tỉnh. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tình hình sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, đời sống nhân dân dần ổn định.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 0,38%  (cùng kỳ năm 2019: 6,87%), đạt mức trung bình so với các tỉnh, thành trong vùng duyên hải Miền Trung, trong đó du lịch, dịch vụ giảm 2,26%; tổng lượt khách lưu trú đạt 554,7 nghìn lượt, giảm 48,1% (khách quốc tế đạt 240,2 nghìn lượt, giảm 43,8%). Ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đã kịp thời triển khai các giải pháp kích cầu du lịch sau mùa dịch; ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh… Công nghiệp - xây dựng tăng 3,61%; trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng ổn định. Nông, lâm, thủy sản tăng 0,84%. Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt gần 60 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 170.643 tấn. Dịch tả lợn Châu phi cơ bản được khống chế; các lĩnh vực lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản tiếp tục phát triển ổn định. Hiện có 47/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 48,5%; có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.870 tỷ đồng, bằng 40,3% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 3.512 tỷ đồng, đạt 46% dự toán. Chi ngân sách nhà nước đạt 3.847 tỷ đồng, bằng 32% dự toán. Tổng dư nợ cho vay đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9%. Giá trị xuất khẩu đạt 293 triệu USD, đạt 35,2% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, có 500 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.000 tỷ đồng. Đã cấp mới 11 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3.800 tỷ đồng. Trong đó, có 4 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với tổng vốn 11,41 triệu USD. Một số dự án lớn được triển khai như: Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráo ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt, tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng; Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Đã giải quyết việc làm mới cho hơn 2.600 lao động. Các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm chăm lo. Thực hiện tốt việc chi hỗ trợ cho hơn 180 nghìn đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, kinh phí 217,15 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 54, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận một số giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020. Trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương; tổ chức triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 27/5/2020. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Rà soát lại cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2020. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Ưu tiên nguồn lực tiếp tục triển khai đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế. Tạo điều kiện, hỗ trợ để khởi công các dự án ngoài ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, nhất là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến đường nội thị và kết nối với các địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày Tờ trình về kinh tế - xã hội tại Hội nghị

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ tài nguyên và phòng tránh thiên tai. Tập trung nguồn lực để vừa phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh; vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động nhằm ổn định sản xuất. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tiếp tục thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Triển khai chương trình kích cầu du lịch; đẩy mạnh chiến dịch quảng bá, truyền thông điểm đến "Thừa Thiên Huế - an toàn và thân thiện". Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong các hoạt động xúc tiến quảng bá; ưu tiên tập trung kinh phí xúc tiến, quảng bá thị trường nội địa trong năm 2020. Tập trung quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược như Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài, Festival 4 mùa, Festival Huế 2020 kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Huế. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2020. 

Bên cạnh đó là thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh nhằm hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020…

Tiếp thu, giải trình các ý kiến và phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đạt hiệu quả; đôn đốc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Chỉ đạo thắng lợi vụ hè thu, rà soát các phương án phòng, chống thiên tai; thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội; tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để lãnh, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp cũng như các sự kiện lớn của tỉnh. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết những vấn đề mà người dân băn khoăn, có ý kiến; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
 

Sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, đời sống nhân dân dần ổn định

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid - 19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các mặt của tỉnh. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tình hình sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, đời sống nhân dân dần ổn định.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 0,38%  (cùng kỳ năm 2019: 6,87%), đạt mức trung bình so với các tỉnh, thành trong vùng duyên hải Miền Trung, trong đó du lịch, dịch vụ giảm 2,26%; tổng lượt khách lưu trú đạt 554,7 nghìn lượt, giảm 48,1% (khách quốc tế đạt 240,2 nghìn lượt, giảm 43,8%). Ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đã kịp thời triển khai các giải pháp kích cầu du lịch sau mùa dịch; ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh… Công nghiệp - xây dựng tăng 3,61%; trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng ổn định. Nông, lâm, thủy sản tăng 0,84%. Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt gần 60 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 170.643 tấn. Dịch tả lợn Châu phi cơ bản được khống chế; các lĩnh vực lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản tiếp tục phát triển ổn định. Hiện có 47/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 48,5%; có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.870 tỷ đồng, bằng 40,3% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 3.512 tỷ đồng, đạt 46% dự toán. Chi ngân sách nhà nước đạt 3.847 tỷ đồng, bằng 32% dự toán. Tổng dư nợ cho vay đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9%. Giá trị xuất khẩu đạt 293 triệu USD, đạt 35,2% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, có 500 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.000 tỷ đồng. Đã cấp mới 11 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3.800 tỷ đồng. Trong đó, có 4 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với tổng vốn 11,41 triệu USD. Một số dự án lớn được triển khai như: Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráo ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt, tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng; Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Đã giải quyết việc làm mới cho hơn 2.600 lao động. Các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm chăm lo. Thực hiện tốt việc chi hỗ trợ cho hơn 180 nghìn đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, kinh phí 217,15 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 54, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận một số giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020. Trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương; tổ chức triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 27/5/2020. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Rà soát lại cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2020. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Ưu tiên nguồn lực tiếp tục triển khai đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế. Tạo điều kiện, hỗ trợ để khởi công các dự án ngoài ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, nhất là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến đường nội thị và kết nối với các địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày Tờ trình về kinh tế - xã hội tại Hội nghị

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ tài nguyên và phòng tránh thiên tai. Tập trung nguồn lực để vừa phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh; vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động nhằm ổn định sản xuất. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tiếp tục thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Triển khai chương trình kích cầu du lịch; đẩy mạnh chiến dịch quảng bá, truyền thông điểm đến "Thừa Thiên Huế - an toàn và thân thiện". Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong các hoạt động xúc tiến quảng bá; ưu tiên tập trung kinh phí xúc tiến, quảng bá thị trường nội địa trong năm 2020. Tập trung quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược như Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài, Festival 4 mùa, Festival Huế 2020 kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Huế. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2020. 

Bên cạnh đó là thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh nhằm hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020…

Tiếp thu, giải trình các ý kiến và phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đạt hiệu quả; đôn đốc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Chỉ đạo thắng lợi vụ hè thu, rà soát các phương án phòng, chống thiên tai; thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội; tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để lãnh, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp cũng như các sự kiện lớn của tỉnh. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết những vấn đề mà người dân băn khoăn, có ý kiến; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
[  Bản in]
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.009.252
Truy cập hiện tại 15 khách