Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2020-2025) và Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 29/06/2020
Sáng ngày 26/6/2020, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2020-2025) và Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các Sở, ban ngành, Chánh Thanh tra cấp huyện, cán bộ công chức Thanh tra tỉnh và các cá nhân được khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Hội nghị do đồng chí Hồ Bê, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.
 
 
 Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và điển hình tiên tiến ngành Thanh tra tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 do đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Đình Quang trình bày. Một số báo cáo tham luận cũng được trình bày, trao đổi để tuyên truyền và học tập tại Hội nghị. 
 
 
Hội nghị đã tiến hành trao tặng 04 Bằng khen Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2018-2019; Giấy khen Chánh Thanh tra cho 06 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020.
Những năm qua là những năm cao điểm trong việc giải tỏa, đền bù mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, di dời dân cư ở khu vực Kinh Thành Huế, mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài và “chỉnh trang đô thị” trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời các cấp, các ngành phải tập trung xử lý giải quyết các nội dung liên quan sự cố môi trường biển. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành đã quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nên đã đạt được những kết quả tích cực; số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư có tăng nhưng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm, không phát sinh “điểm nóng”, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
 
Có thể khẳng định rằng trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các cấp, các ngành, với sự cố gắng, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra, ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã thu hồi hơn 103 tỷ đồng; chuyển Cơ quan điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm; Thanh tra các Sở tham mưu, giúp thủ trưởng các cấp, các ngành trên địa bàn giải quyết 503/514 đơn đạt tỷ lệ 97,8%
Đạt được thành tích nêu trên là do Thanh tra các cấp đã áp dụng nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong các cụm thi đua đã tích cực hưởng ứng và có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trong việc trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.
Các tập thể được khen thưởng giai đoạn 2015-2020
Các cá nhân được khen thưởng giai đoạn 2015-2020
 
 
 Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tập thể Thanh tra tỉnh được Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua  năm 2017, năm 2019; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 cá nhân; Hiện nay, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì và 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân; trên 80 cá nhân và tập thể trong ngành Thanh tra được Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ban ngành, UBND tỉnh tặng Bằng khen . Chánh Thanh tra tỉnh đã tặng Giấy khen cho 52 tập thể, 210 cá nhân, 68 đoàn Đoàn thanh tra, Đoàn giải quyết KNTC đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác trong 5 năm qua.
 Những thành tích, kết quả nêu trên cho thấy sự trưởng thành, tiến bộ của công tác thi đua khen thưởng nói chung và phong trào thi đua yêu nước của ngành thanh tra nói riêng. Vì vậy những thành tích, kết quả đó cũng như những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay trong việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Ngành cần được duy trì, phát huy trong thời gian tới.
Thanh tra huyện Phú Vang, phát biểu tham luận tại Hội nghị
 
 
Bên cạnh những thành tích cơ bản, toàn diện đã đạt được thì hiệu quả của công tác thi đua- khen thưởng và kết quả các phong trào thi đua vẫn còn những điểm hạn chế nhất định. Đó là, công tác khen thưởng có lúc chưa kịp thời; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thiếu thường xuyên nên chưa tạo được động lực thúc đẩy phong trào và chưa tạo sự lan tỏa trong các ngành, lĩnh vực và của cơ quan, đơn vị. Những điểm còn tồn tại, bất cập nêu trên trong công tác thi đua khen thưởng và trong phong trào thi đua của Ngành đã làm hạn chế kết quả, hiệu quả cũng như những ý nghĩa tích cực của phong trào thi đua yêu nước trong Ngành, vì vậy, cần phải được nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc, tiếp tục phân tích tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục kịp thời.
Thanh tra huyện Nam Đông tham luận tại Hội nghị
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới; trên cơ sở phát huy truyền thống vẻ vang của 75 năm xây dựng, phát triển ngành Thanh tra, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Thanh tra tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức về tinh thần, nội dung, kết quả của Hội nghị này để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua theo phương hướng, nhiệm vụ cụ thể đề ra tại Hội nghị và theo các yêu cầu, nội dung sau đây:
Một là, từng đơn vị, cá nhân phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước và của Ngành Thanh tra với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các Cụm thi đua ngành Thanh tra ký giao ước thi đua giai đoạn 2020-2025
Hai là, công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thi đua nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, không ngừng tu dưỡng rèn luyện nâng cao lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các loại kiến thức bổ trợ: Tin học, ngoại ngữ, ... để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
Ba là, Phải chú trọng công tác xây dựng ngành toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ; từng đơn vị phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức. Thực hiện tốt các mặt công tác cán bộ như: tuyển chọn cán bộ, xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Bên cạnh đó, các đồng chí phải hết sức quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị, tin học, ngoại ngữ... của đội ngũ cán bộ- công chức. Muốn vậy, mỗi đơn vị, cá nhân phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, phát hiện cách làm hay, gương người tốt việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân lên các điển hình tiên tiến trong từng đơn vị, cụm thi đua và trong toàn Ngành.
 
Bốn là, Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện các mặt công tác chuyên môn, từng đơn vị, cá nhân phải chú trọng, tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào khác như: Phong trào văn hóa, thể thao, văn minh công sở... và các phong trào do địa phương phát động nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
                                                               Thanh tra tỉnh
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 480 khách