Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổng kết phong trào thi đua 5 năm 2016 - 2020
Ngày cập nhật 08/09/2020

Thực hiện Công văn số 1421/TTCP-TCCB ngày 19/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V, ngày 01/9/2020, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo số 565/BC-TTr tổng kết phong trào thi đua 5 năm 2016-2020

 

Về công tác thanh tra kinh tế xã hội

Trong 5 năm qua Thanh tra các cấp đã bám sát chương trình kế hoạch thanh tra đã phê duyệt và đã tiến hành 16.767 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm hơn 121,46 tỷ đồng; sai phạm trong quản lý, sử dụng hơn 22.978,75 ha đất lâm, nông nghiệp… và ban hành quyết định thu hồi với số tiền hơn 84,20 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế hơn 37,26 tỷ đồng; chuyển Cơ quan điều tra 6 vụ việc có dấu hiệu tội phạm...

Riêng Thanh tra tỉnh đã trực tiếp triển khai 57 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội, trong đó có 7 đoàn đột xuất; đã kết thúc và kết luận 51/57 đoàn thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi với số tiền hơn 55,58 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 54,08 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước (Đạt trên 97,48%), chuyển sang cơ quan điều tra 01 vụ việc; yêu cầu các đơn vị được thanh tra xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng hơn 22.603,83 ha đất lâm, nông nghiệp.

Điểm nổi bật là, có một số cuộc thanh tra đã mang lại hiệu lực, hiệu quả lớn như Đoàn thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban Quản lý khu bảo tồn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp, Đoàn thanh tra về việc quản lý, sử dụng các khu nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991, đây là những cuộc thanh tra có nội dung nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm.., kết quả thanh tra đã giúp các cấp, các ngành chấn chỉnh nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này.

Nét chuyển biến lớn, đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ đó là hầu hết các kiến nghị tại các kết luận thanh tra đều được thực hiện nghiêm túc, nhất là các quyết định thu hồi tiền, tài sản, hiệu lực, hiệu quả của các kết luận thanh tra ngày càng được nâng cao.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Năm 2016-2020, Thanh tra cấp huyện, thanh tra các Sở, ban, ngành đã giúp các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp 6.679 lượt với 6.412 người, trong đó, có 62 đoàn đông người; tiếp nhận 11.901 đơn. Trong đó, có 868 đơn khiếu nại, 216 đơn tố cáo. Việc phân loại và xử lý đơn được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Riêng, Thanh tra tỉnh từ năm 2016-2020 đã tiếp 90 lượt với 48 người; 401 đơn và đã được phân loại, xử lý (hướng dẫn, chuyển đơn hoặc lưu) theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Công tác tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Những năm qua là những năm cao điểm trong việc giải tỏa, đền bù mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, di dời dân cư ở khu vực Kinh Thành Huế, mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài và “chỉnh trang đô thị” trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời các cấp, các ngành phải tập trung xử lý giải quyết các nội dung liên quan sự cố môi trường biển. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành đã quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nên đã đạt được những kết quả tích cực; số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư có tăng nhưng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm, không phát sinh “điểm nóng”, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các Sở tham mưu, giúp thủ trưởng các cấp, các ngành trên địa bàn giải quyết 373/385 đơn đạt tỷ lệ 96,8% (trong đó đã giải quyết 310/319 đơn khiếu nại, đã giải quyết 63/66 đơn tố cáo); công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm quy định của pháp luật, nội dung tái tố, tái khiếu giảm. Đơn khiếu nại, đơn tố cáo chưa giải quyết là những đơn mới thụ lý đang trong thời hạn giải quyết. 

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh, xử lý 89 vụ, việc, đã báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời nội dung 86/89 đạt tỷ lệ 96,6%

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh; …

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí

Từ năm 2016-2020, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí,… cho các đơn vị, tổ chức, cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Đã tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến về triển khai, tập huấn Luật PCTN sửa đổi, bổ sung và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật PCTN do Thanh tra Chính phủ chủ trì. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch về công tác PCTN hàng năm theo đúng quy định. Đã tham mưu UBND tỉnh Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh hàng năm  theo bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ. Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Nhìn chung, trong các năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh và các đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ kê khai minh bạch tài sản qua các năm đã tăng lên rõ rệt, đạt gần 100%, toàn ngành Thanh tra tỉnh qua công tác thanh tra đã chuyển cơ quan Công an điều tra 6 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Trong 05 năm qua, không có CBCCVC trong ngành Thanh tra tỉnh vi phạm hay có đơn thư tố cáo liên quan đến phẩm chất đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng.

Về thực hiện các phong trào thi đua

Ngoài việc phát động thực hiện tốt phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Thanh tra tỉnh đã kịp thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan trong việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Thanh tra tỉnh đã quan tâm công tác bồi dưỡng, phát hiện nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã được ngành Thanh tra tỉnh quan tâm. Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Thanh tra, trong đó mỗi phòng Thanh tra tỉnh xét chọn, bồi dưỡng mỗi đơn vị từ 01 - 02 gương điển hình; Thanh tra các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố Huế xét chọn, bồi dưỡng mỗi đơn vị ít nhất 01 gương điển hình. Qua tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã Quyết định tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ghi nhận nhưng thành tích đạt được giai đoạn 2016-2020, tập thể Thanh tra tỉnh được Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua  năm 2017, năm 2019. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Đỗ Hưng, Trưởng phòng TT,GQKN,TC1; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 đồng chí: Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Trưởng phòng TT,GQKN,TC2;... Hiện nay, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đặng Sỹ- Nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh và 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

 

                                                                     Thanh tra tỉnh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.011.596
Truy cập hiện tại 16 khách