Tìm kiếm tin tức
Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 05/01/2021

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, ngày 04/9/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 571/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải và đơn vị trực thuộc.

 

Về nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải và đơn vị trực thuộc, gồm các nội dung sau:

- Việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; kinh phí từ các chương trình, dự án; nguồn thu phí, lệ phí; thu từ hoạt động dịch vụ…;

- Công tác quản lý chuyên ngành trên các lĩnh vực: vận tải và phương tiện, kiểm định phương tiện, công tác quản lý đường thủy nội địa, công tác quản lý an toàn và quản lý giao thông;

- Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Thời kỳ thanh tra: Năm 2017, 2018 và 2019. Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ nêu trên.

Kết thúc việc thanh tra trực tiếp, Đoàn thanh tra đã tiến hành xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra và Dự thảo kết luận thanh tra trình Chánh Thanh tra. Sau khi xem xét giải trình của các đơn vị được thanh tra và Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ngày 25/12/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 888/KL-TTr.

Sau khi nhận kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã thống nhất về Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh giao Giám đốc Sở tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại Trụ sở cơ quan trong thời gian 15 ngày và chỉ đạo các đơn vị được thanh tra có Kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/01/2021. Về phía Thanh tra tỉnh sẽ công bố công khai Thông báo kết luận thanh tra tại Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Hoàng Trọng Thư

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.368
Truy cập hiện tại 167 khách