Tìm kiếm tin tức
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày cập nhật 02/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 2512 /UBND-TĐKT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

 

 

Để góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức người lao động, Thanh tra tỉnh đề nghị công chức, viên chức và người lao động truy cập vào website  http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn  để tìm hiểu thông tin và tham gia nghiêm túc cuộc thi trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

 

                                                                        Thanh tra tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 93 khách