Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất nuôi tôm trên vùng cát ven biển xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 13/09/2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 80/UBND-NN ngày 28/4/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-TTr ngày 24/5/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất nuôi tôm trên vùng cát ven biển tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.
 
Trong quá trình làm việc, Thanh tra tỉnh đã xem xét giải trình của UBND huyện Phú Lộc và thống nhất phương án kết luận. Kết thúc thời gian thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 730/KL-TTr ngày 29/8/2017. 
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố kết luận thanh tra. Tại buổi công bố, UBND huyện Phú Lộc đã thống nhất cao với Kết luận thanh tra; đồng thời, cam kết thực hiện nghiêm túc và công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo quy định./.
 
 
          NGUYỄN XUÂN ÁNH
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.492.388
Truy cập hiện tại 53 khách