Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
Ngày cập nhật 05/06/2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 291/TB-UBND ngày 03/8/2023 và Công văn số 9104/UBND-TĐKT ngày 29/8/2023 về việc triển khai cuộc thanh tra công vụ liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-TTr ngày 28/9/2023 về thanh tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và giải trình của các đơn vị được thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 612/KL-TTr ngày 31/5/2024.

 

Ngày 31/5/2024, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra - Chủ trì hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định. Ông Nguyễn Xuân Ánh – Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 612/KL-TTr ngày 31/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

 

Tại buổi công bố, các đơn vị được thanh tra đã thống nhất với những đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra và sẽ tiến hành tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, thiếu sót, vi phạm như đã được nêu.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận thanh tra đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn theo quy định. Đối với những nội dung trong kết luận thanh tra mà chưa thực hiện được ngay, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra, phải xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra trình người có thẩm quyền, trong đó nêu rõ tiến độ và giải thích lý do./.

 

                                             Nguyễn Văn Sự

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.118 khách