Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC CẤP PHÉP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC MỎ KHOÁNG SẢN ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
Ngày cập nhật 13/06/2024

Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra về việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị khai thác đất làm vật liệu san lấp và xác minh tại các đơn vị, cá nhân có liên quan.

 

Xét Báo cáo của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 666/KL-TTr ngày 10/6/2024 về thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào lúc 8h 30 phút ngày 11/6/2024 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thành phần tham dự buổi công bố kết luận thanh tra, gồm có:

Về phía Thanh tra tỉnh có Ông Lương Bảo Toàn -  Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra - Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Hồng Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đại diện Văn phòng,  phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra; về phía các đơn vị được thanh tra có Lê Bá Phúc - Giám đốc Sở cùng Phó Giám đốc và lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phía các đơn vị khai thác đất làm vật liệu san lấp có giám đốc và kế toán.

 

 

Thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân – Trưởng Đoàn Thanh tra đã trình bày nguyên văn Kết luận thanh tra.

GĐ Sở TN&MT  phát biểu  thống nhất về Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra

PGĐ sở NN&PTNT phát biểu  thống nhất về Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra

Sau khi nghe ông Lê Bá Phúc  - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến thống nhất về Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra; Đồng chí Lương Bảo Toàn – Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dung kết luận thanh tra, đưa ra ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra và đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị đã được nêu tại Kết luận thanh tra. Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh đã gửi các trích Kết luận thanh tra liên quan đến các đơn vị khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp để các đơn vị thực hiện./.

(Thanh tra tỉnh đăng kèm theo Kết luận Thanh tra số 666/KL-TTr ngày 10/6/2024 từ ngày 13/6/2024 đến  hết ngày 27/6/2024)

Nguyễn Thị Xuân

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.184 khách