Tìm kiếm tin tức
Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5: HĐND tỉnh thông qua 11 Nghị quyết quan trọng
Ngày cập nhật 08/12/2017
Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021. Sáng ngày 8/12, HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; dành nhiều thời gian để thảo luận các vấn đề đã được trình bày trước HĐND từ chiều 7/12 và sáng 8/12, đồng thời thông qua 11 Nghị quyết theo chương trình kỳ họp và các nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2018.
 

Thông qua 11 Nghị quyết

 

Theo đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnhQuy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan.

Thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt tổng số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018; Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2017 - 2020; Cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 2020Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Đáng chú lý là Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020.

Thu ngân sách tăng 13 - 14% so với năm 2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017, ước bằng 100,4% dự toán và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016; chi ngân sách địa phương năm 2017 bằng 98,4% dự toán HĐND tỉnh giao; ngoài chi cho phát triển, các nhiệm vụ chi về chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là chi cho con người được đảm bảo.

Về dự toán ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh đưa ra dự toán thu ngân sách nhà nước tăng 6,1% so với dự toán Chính phủ giao và tăng 13 - 14% so với thực hiện năm 2017. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 tăng 9,3% so với dự toán năm 2017; trong đó chi thường xuyên tăng 8%, chi đầu tư phát triển tăng 21%.

Thảo luận về kết quả thu, chi ngân sách năm 2017, các đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, đây là kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực rất cao trong điều hành của UBND tỉnh, tinh thần trách nhiệm cao của ngành tài chính, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp. Các đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, với những tồn tại trong thu, chi ngân sách những năm qua, nhất là thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nhiều năm không đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, khả năng phát triển và năng lực cạnh tranh còn nhiều hạn chế nên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tăng thu. Vì vậy, UBND tỉnh cần có giải pháp chủ động, kịp thời trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thu ngân sách năm 2018. Cục trưởng Cục Thuế Phan Đình Công khẳng định, ngành thuế hoàn toàn có thể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, bởi chỉ tiêu thu thuế nội địa không tăng quá nhiều nên ngành thuế tự tin có thể đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nội địa năm 2018 (ảnh dưới). 

 

Xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm

Về kế hoạch tài chính - ngân sách (TC-NS) nhà nước 3 năm 2018 - 2020, đây là lần đầu tiên UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Theo đó, dự kiến tốc độ tăng thu nội địa không gồm thu tiền sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020 lần lượt là 5%, 7% và 8% (bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng 10%). Thu tiền sử dụng đất dự kiến năm 2018, 2019 và 2020 là 680-700-750 tỷ đồng/năm.Thu quản lý qua ngân sách nhà nước (bao gồm cả thu học phí và thu viện phí), tốc độ tăng thu bình quân từ năm 2018 - 2020 là 8%. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng 19%.

HĐND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh, đây là một bước để đánh giá sơ bộ về nguồn lực và khả năng thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời là tài liệu tham khảo để xem xét, quyết định dự toán ngân sách hàng năm. Trong kế hoạch, UBND tỉnh đã dự báo, tính toán đầy đủ các yếu tố về phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình thu hút đầu tư, xu hướng phát triển nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh... cùng với dự báo tác động liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu trong giai đoạn 2018 - 2020.

UBND tỉnh cũng dự kiến tốc độ tăng cho các nhiệm vụ như thu nội địa, thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu…và kế hoạch chi ngân sách dự kiến bố trí theo các định hướng đảm bảo tính tích cực và tuân thủ các quy định của pháp luật. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo tính khả thi cao nhất của kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2018 - 2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu yêu cầu, để thực hiện tốt thu ngân sách địa phương trong năm 2018 và các năm tiếp theo, trong quá trình chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh cần kịp thời rà soát, phân tích khả năng thực hiện các nguồn thu cũng như các nguồn thu được bổ sung thêm trong quá trình phát triển; đồng thời, tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ mua sắm tài sản công. 

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.538.838
Truy cập hiện tại 41 khách