Tìm kiếm tin tức
Công bố đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày cập nhật 06/02/2018

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2017 vừa được UBND tỉnh công bố thì đa số các cơ quan, đơn vị được xếp trong nhóm tốt về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Top 5 cơ quan dẫn đầu khối Khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có Sở Y tế xếp thứ nhất với 62,3/70 điểm, tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 89%; Văn phòng UBND tỉnh xếp thứ 2 với 53/60 điểm, tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 88,3%; Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 3 với 61,2/70 điểm, tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 87,5%; Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 4 với 60,4/70 điểm, tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 86,3%; Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp vị trí thứ 5 với 56/65 điểm, tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 86,2%. Có 15/20 cơ quan được xếp vào nhóm tốt, 5 cơ quan thuộc nhóm khá.
Đối với Khối UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thì thị xã Hương Trà là đơn vị dẫn đầu với 64,5/73 điểm, tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 88,4%. 6 đơn vị được xếp vào nhóm tốt, 3 đơn vị thuộc nhóm khá.
Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử; bước đầu xây dựng, hình thành các tiêu chí xây dựng thành phố thông minh.
Trong năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ triển khai hoàn thiện theo mô hình Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nâng cấp hoàn chỉnh hạ tầng tập trung tại Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử đủ năng lực để vận hành hệ thống ứng dụng trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng tỉnh trên cơ sở kết nối hạ tầng mạng diện rộng tỉnh, internet tập trung với mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ. Chuẩn hóa, tích hợp đồng nhất các ứng dụng dùng chung trong cơ quan nhà nước. Hoàn thiện nền tảng chia sẻ tích hợp sẵn sàng triển khai đồng bộ các ứng dụng trong tỉnh và kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của Trung ương. Hoàn thiện các hệ thống thông tin thiết yếu, quan trọng: Hệ thống thông tin doanh nghiệp; Hệ thống thông tin Công chức, Viên chức; Hệ thống thông tin văn bản hành chính...

 

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2017 (kích vào để xem chi tiết)
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 30 khách